Esport a partir dels 40

Categoria: 

  • Activitat física i esport

Esport a partir dels 40

Esport a partir dels 40

El primer que cal saber és que l'esport a partir dels 40, seguint unes pautes bàsiques, té una sèrie de beneficis molt importants per a la salut. Quines són aquestes pautes que ens permetran practicar-los sense cap risc?

 

COM INTRODUIR L'ESPORT A PARTIR DELS 40?

La millor manera d'introduir l'esport a partir d'aquesta edat és fer-ho de manera normal incorporant-lo com una de les nostres rutines, i que, excepte en algunes ocasions, no ha de tenir cap propòsit competitiu. Del que es tracta és de millorar tant la salut personal, com d'aconseguir un millor to físic, la qual cosa contribueix a tenir un organisme més fort i resistent al pas del temps.

 

QUINA PROGRESSIÓ S'HA DE SEGUIR A PARTIR D'AQUESTA EDAT?

Si bé és cert que cada persona és un escenari completament diferent, la realitat és que la progressió dependrà de manera directa de la base física de la qual es parteixi i de la relació que s'hagi tingut fins a aquest moment amb l'activitat física. És a dir, no seran les mateixes pautes a seguir per a una persona que hagi fet esport amb freqüència, que partint des de zero.

Persones entorn dels 40 anys que, d'una manera o un altre, hagin practicat esport amb certa regularitat al llarg de la seva vida, podran començar entrenant entre 3 i 5 dies a la setmana sense que això suposi un trastorn per al seu cos, sempre que s'entreni amb moderació. De fet, en la immensa majoria dels casos, com se sol dir, els músculs tenen memòria i aquest tipus d'organisme tindrà tal tolerància a l'esport que ell mateix demandarà una major càrrega de treball si es comença a un ritme baix de 3 dies d'activitat a la setmana, encara que una vegada més, és important recalcar la precaució en la càrrega d'entrenament.

D'altra banda, si s'ha portat fins a aquest moment un estil de vida predominantment sedentari, no hi ha dubte que haurà de començar-se per un rang menor, de 2 dies a la setmana d'activitat física. A partir d'aquí, i una vegada que l'organisme reaccioni de manera correcta a aquests nous estímuls, es podria anar incrementant el nombre de dies de treball fins als 3 dies a la setmana.

Esport a partir dels 40

INTENSITAT I TEMPS DE RECUPERACIÓ

Com sol succeir en tot el que té a veure amb el món de l'esport, tant la intensitat com la recuperació dependrà de cada cos i, fins i tot, de cada situació particular. Si bé és necessari remarcar la importància de no excedir-se en la càrrega d'exercici i d'anar augmentant-ho a poc a poc, segons vagi evolucionant el nostre cos i metabolisme.

De totes maneres, per a un primer grup de persones de 40 anys que ja hagi realitzat certa activitat física, es podria dir que l'esport que practiquin podrà ser d'una intensitat moderada, i fins i tot en algunes ocasions elevada, podent tenir petits intervals de recuperació durant la sessió, acumulant 10 minuts per cada hora d'activitat.

Per a aquelles persones més sedentàries, la intensitat ha de ser més baixa, pensant en una ràpida adaptació del seu organisme. En conseqüència, els temps de recuperació hauran de ser una mica més extensos, arribant als 20 minuts per cada hora d'activitat.

No obstant això, en tots dos casos, és necessari posar l'accent principalment en la recuperació que es duu a terme durant el dia de descans, de manera que tant la musculatura, així com les articulacions puguin afrontar una nova sessió amb plenes garanties. Aquest dia de descans és molt important, tant per prevenir lesions, com per ajudar al nostre cos a evolucionar i adaptar-se. En un bon entrenament és tan important un bon exercici com un bon descans, sent l'un de complementari de l'altre.

Esport a partir dels 40

ELS MILLORS ESPORTS PER PRACTICAR A PARTIR DELS 40

Exceptuant aquells esports que poden accentuar alguna patologia que pugui tenir la persona en concret, es pot dir que cal partir de la base que majoritàriament, no hi ha pràctiques que es puguin considerar com especialment contraproduents o lesives, sempre que es realitzin amb moderació i seguint les pautes adequades. No obstant això, sí que podem parlar d'una sèrie d'activitats que afavoreix la fortalesa muscular i el bon estat de l'organisme en general.

Qualsevol esport que impliqui activitat aeròbica serà beneficiós per al sistema circulatori, respiratori i per evitar l'acumulació de greixos. En aquest cas podem parlar del running, el ciclisme, del futbol, bàsquet, del tennis, pàdel o d'entrenaments basats en petits intervals d'alta intensitat (HIIT).

Aquelles disciplines en les quals la musculatura treballi de manera activa també són beneficioses, ja que enfortir la musculatura és molt convenient a partir dels 40 anys. L'aixecament de peses, el powerlifting o la natació serien unes bones alternatives per començar.

Esport a partir dels 40

PRECAUCIONS BÀSIQUES A PRENDRE

Quant a les precaucions a prendre, anem a parlar de les 6 que poden ser bàsiques a partir d'aquesta edat.

  • En qualsevol dels escenaris dels quals es parteixi, la dieta ha de ser suficient i equilibrada per poder dur a terme l'activitat física.
  • És molt important respectar el descans, ja que és en aquest moment quan el cos “regenera” l'organisme per poder afrontar una altra sessió. Aquest sol ser un dels errors més típics i lesius.
  • És recomanable realitzar-se una revisió mèdica amb l'objectiu de poder detectar possibles anomalies que limitin l'activitat física.
  • Malgrat estar en unes condicions òptimes de salut, és important seguir les pautes dels especialistes. Solament així s'aconseguiran els objectius desitjats.
  • Sigui el que sigui la disciplina triada, aquesta ha de dur-se a terme amb el material oportú per prevenir lesions (sabatilles, guants, roba adequada, etc.).
  • No cal obsessionar-se amb aconseguir els resultats marcats, ja que aquests, amb constància, treball i paciència, acabaran per arribar sense cap dubte.

Un bon entrenament ha de basar-se a aconseguir petites metes diàries, el que ens ajudarà a progressar més de pressa i poder aconseguir la nostra meta final.
 

Article validat per Santiago Suárez-Juga Alturó, Farmacèutic i Director Tècnic Terrassa.  
Si tens algun dubte sobre "esport a partir dels 40" escriu-nos a la secció "El Farmacèutic Respon".