La Farmaciola a l'Estiu

Categoria: 

 • Prevenció i detecció de malalties

La Farmaciola a l'Estiu

La Farmaciola a l'Estiu

Quan ens desplacem fora de la residència habitual, és recomanable portar alguns productes indispensables a la farmaciola d’estiu. Així podrem alleujar els trastorns que puguin aparèixer durant aquesta època de l’any. 
 

LA FARMACIOLA A L'ESTIU
A la farmaciola d'estiu hauríem d'incloure els següents productes: 

 • Gases estèrils 
 • Tiretes, esparadrap
 • Pinces i tisores
 • Aigua oxigenada i alcohol de 96º
 • Tovalloletes antisèptiques
 • Guants estèrils
 • Sèrum oral 
 • Termòmetre
 • Guants estèrils de cura
 • Antihistamínics
 • Ibuprofè i paracetamol 

 

CANVIS EN L'ENTORN

Viatjar a un lloc llunyà significa exposar al nostre cos a bacteris als quals no s’està habituat. Com que no estem acostumats al nou entorn, podem patir algun tipus de dolència o alteració al nostre organisme. Per això, és molt important la prevenció; caldrà fer una revisió mèdica prèvia al viatge, posar-se totes les vacunes que se sol·liciten per anar-hi i preparar una farmaciola ajustada a les necessitats.

Factors com el destí (clima, existència de bona cobertura sanitària...), la durada del viatge que es vol fer i el mitjà de transport (ja que, per exemple, si es viatja en avió, caldrà facturar-la), s’hauran de tenir en compte quan es prepara la farmaciola.

La Farmaciola a l'Estiu

RECOMANACIONS PER VIATJAR A L'ESTRANGER

 • Cal rebre les vacunes recomanades per a cada regió.
 • Porteu productes per tractar l’aigua, com ara iode, clor, etc.
 • No hem d’ingerir aliments crus.
 • No hem de consumir aliments de venda ambulant.
 • Cal rentar i pelar la fruita.
 • Utilitzeu aigua embotellada per al consum i la higiene bucal.
 • No prengueu glaçons de gel d’origen desconegut.
 • Hem d’evitar el bany en zones d’aigua dolça, sobretot si està estancada.
 • Cal rentar-se les mans amb freqüència.
 • Hem d’evitar les picades d’insectes amb insecticides, repel·lents, roba i mosquiteres.

La farmaciola a l'estiu

IMPORTÀNCIA DE PROTEGIR-SE CONTRA ELS MOSQUITS

Si vols anar a un destí exòtic, tingues present que, en alguns, els mosquits poden ser uns dels teus pitjors enemics, ja que amb la seva picada transmeten malària, Zika, febre groga...

Per visitar aquests destins és imprescindible seguir les recomanacions del teu metge i farmacèutic.

FARMACIOLA EXÒTICA

 • Repel·lent de mosquits 
 • Potabilitzadors d’aigua 
 • Antidiarreics i laxants
 • Pomada per a cremades
 • Protector solar
 • Gotes oculars emol·lients 
 • Antihelmíntics per a infeccions parasitàries intestinals
 • Xeringues i agulles esterilitzades
 • Antiamebians per a infeccions parasitàries

 

FontRevista fedefarma | Número 38 Estiu
Si tens algun dubte sobre "La Farmaciola a l'Estiu" escriu-nos a la secció "El Farmacèutic Respon".