Migranya, Fases i Tractament

Categoria: 

  • Prevenció i detecció de malalties

Migranya, Fases i Tractament

Migranya Farmacia Fedefarma

QUÈ ÉS LA MIGRANYA?

La migranya és una malaltia crònica, de causa desconeguda, que es manifesta per atacs periòdics de cefalea o mal de cap.

Encara que pràcticament tothom coneix el malestar que produeix el mal de cap, només un 16% de la població pateix l’intens dolor que genera la migranya.

Per la seva intensitat i durada (de 4 a 72 hores), per la seva freqüència (generalment diversos episodis al mes), per la varietat de símptomes que l’acompanyen, com ara la sensació de nàusees, vòmits, fonofòbia (molèstia de soroll ambiental), fotofòbia (molèstia de la llum ambiental) o trastorns visuals, per la varietat de factors que la desencadenen, com ara els canvis atmosfèrics, la dieta, son o l’estrès, i per la incapacitat que provoca, és evident que la migranya no és només un simple mal de cap.

Aquesta malaltia modifica la vida familiar, social i laboral d’aquell que la pateix i li altera de forma important la qualitat de vida. La migranya és un problema social, ja que altera l’entorn social del pacient i és també un problema econòmic, ja que és una de les majors causes d’absentisme laboral.

A més, en moltes ocasions, la migranya produeix rebuig social, laboral i familiar pel fet de ser una “malaltia invisible” i, per tant, incompresa per que no la pateix.

 

FASES DE LA MIGRANYA

1. FASE PRODRÒMICA

Tres o quatre hores abans que es comenci a sentir el mal de cap apareix la sensació de molèstia a la llum i al soroll ambiental, excés de set i son.

2. FASE D’AURA

Només la pateix un petit percentatge dels pacients de migranya. Algunes persones al·leguen que perceben llums brillants que guspiregen, combinades en ocasions amb taques fosques o “mosques” i sensació de formigueig a les extremitats. La migranya amb aura es coneix com a migranya clàssica. Aquesta fase sol durar d’una a dues hores i és prèvia a l’arribada del dolor.

3. FASE CEFALEA

Es tracta d’un dolor molt intens que dura moltes hores, de vegades fins a 72h. Normalment ve acompanyada d’un dolor pulsatiu a les temples, un dolor sincrònic amb el ritme cardíac. Després de les primeres hores de l’inici del dolor, es presenten nàusees seguides de vòmits i, en alguns pacients, intolerància a les olors.

4. FASE DE RESOLUCIÓ

S’estigui medicant o no, la persona que pateix de migranya intenta alleujar el dolor dormint, tot i que no sempre s’aconsegueix agafar la son. Podria dir-se que al dormir s’entra a la fase de resolució.

5. FASE PRODRÒMICA

Passada la crisi, els pacients se senten cansats i dèbils, amb un baix estat d’ànim, tot i que amb una certa sensació d’alleujament després de l’intens dolor que s’ha patit.

 

COM ES MANIFESTA EL DOLOR?

La sensació de dolor s’origina a la perifèria cerebral i, durant la crisi de migranya, certes venes i artèries que irriguen el cervell experimenten vasodilatació.

El dolor està originat per la dilatació dels vasos sanguinis del cap, que estimulen terminacions nervioses que ocasionen aquest dolor. Quan el “borboll” de sang passa per la zona irritada, provoca una pressió sobre el vas dilatat, i això es tradueix en un intens dolor.

Entre els vasos que més sensació de dolor provoquen hi ha les artèries temporals, que es poden palpar a l’alçada de les temples. La majoria de pacients que pateixen migranya asseguren que instintivament, quan apareix el dolor, es pressionen amb els dits aquesta zona per alleujar-lo.

Efectivament, s’ha demostrat que la pressió en aquesta zona esmorteeix el cop de dolor que provoca la sang quan passa per l’artèria dilatada. En aquest sentit, hi ha dispositius en forma de diadema que exerceixen una pressió controlada en el punt on es focalitza la major sensació de dolor, a l’altura de les temples, i produeixen una sensació d’alleujament. Són recomanables com a complement del tractament pautat pel metge.

 

FACTORS QUE DESENCADENEN LA MIGRANYA

Els factors precipitants de la migranya són molt variats i no necessàriament compartits per totes les persones que la pateixen. Hi influeixen tant situacions de tipus físic, com biològic o psicològic. El coneixements dels factors que desencadenen en cada pacient la seva migranya permet controlar la malaltia des de l’arrel i minimitzar-ne els efectes. Generalment, són factors reconeguts com a desencadenants:

• EL DEJÚ: s’ha demostrat que el dejú provoca migranya.

• TRASTORNS DEL SON: la falta de rutina horària en el son és també un factor desencadenant molt comú. És bo anar-se’n a dormir cada dia a una hora similar i dormir les mateixes hores.

• ELS HÀBITS DE VIDA: en la mesura que sigui possible, el migranyós ha d’intentar incorporar una certa rutina en el seu dia a dia i evitar desordres.

• TRASTORNS HORMONALS: tres quartes parts dels pacients de migranya són dones i, en elles, els trastorns hormonals són el principal factor desencadenant. Els canvis dels nivells d’hormones durant la menstruació i l’ovulació desencadenen episodis migranyosos.

• CANVIS ATMOSFÈRICS: la pressió atmosfèrica sol ser un factor al·ludit pels migranyosos com a desencadenant.

• LA INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA: la migranya s’inicia per la presència d’histamina en una zona anatòmica i es perpetua per la presència de serotonina. La histamina és alliberada a l’interior de les cèl·lules per un mecanisme no al·lèrgic, l’agent causal del qual és una proteïna alimentària. Si es detecta l’aliment, s’evita l’alliberament d’histamina i per tant s’evita la migranya al mateix temps que anem esborrant de la memòria immunològica la resposta anòmala.

Estudis recents de la Sociedad Española de Dèficit de DAO i l’Hospital General de Catalunya indiquen que hi ha una forta relació entre la migranya i un dèficit de l’enzim DAO (DiaminoOxidasa). Aquest enzim és l’encarregat de degradar la histamina de l’organisme, que prové de certs aliments com ara els embotits, els lactis, els cítrics o les begudes alcohòliques. Si existeix un dèficit de l’enzim DAO, la histamina no es podrà degradar i s’anirà acumulant a la sang. Això produirà efectes adversos com migranya i problemes gastrointestinals.

 

TRACTAMENT DE LA MIGRANYA

Quan el migranyós ja intueix que s’apropa una crisi de migranya, és bo que prengui mesures físiques amb l’objectiu de reduir-ne els efectes i molt especialment el dolor que es pateix en la fase de cefalea.

Amb aquestes mesures es pot agafar més fàcilment el son i així despertar ja en la fase resolutiva de la crisi:

  • Ingerir aliments molt salats,
  • Exercir pressió continuada sobre les artèries temporals superficials, a l’altura de les temples,
  • Ja sentint alleujament del dolor, relaxar-se aïllant-se en ambients foscos i silenciosos.

Pel que fa al tractament farmacològic, les vies per tractar la migranya són el tractament de la fase aguda de la migranya o tractament avortiu, i el tractament profilàctic o preventiu. El tractament de la fase aguda s’utilitza per intentar aturar una migranya ja iniciada, i el tractament profilàctic anirà enfocat a que no hi aparegui.

 

CONSELL FARMACÈUTIC

En una crisi de migranya, és important començar el tractament el més aviat possible. El tractament preventiu pot ser molt beneficiós. Consulta el teu farmacèutic.

Si tens algun dubte escriu-nos a la secció "El Farmacèutic Respon".