Política de privacitat

Politica de Privacitat

En compliment del que es disposa en la llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. com a responsable del/s fitxer/s, informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça d'e-mail i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/uns fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb l'establert a la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s’incorporarà als sistemes d'informació de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre a la seva consulta. 

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., Vè. atorga consentiment inequívoc a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret el mateix i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitàries, així com no podent cedir-se a terceres parts.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., al domicili carrer del Coneixement, 7-13, Pol. Ind.i de negocis Gavà Park, 08850 de Gavà (Barcelona).

 

Avís de Confidencialitat

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre a la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., Vè. atorga consentiment inequívoc a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a la FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., al domicili carrer del Coneixement, 7-13, Pol. Ind.i de negocis Gavà Park, 08850 de Gavà (Barcelona).