Politica de privacitat

Política de Protecció de Dades de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

I. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili social en c/ del Coneixement, 7-13, Business Park Gavà, 08850 de Gavà (Barcelona) consult@fedefarma.com

Les dades que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., i les societats participades per la mateixa, recapta, dins de la seva activitat comercial i els serveis que presta, passen a formar part d'un fitxer del que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. és la responsable del tractament, així com les societats que tinguessin accés. 

II. CATEGORIES DE DADES TRACTADES I OBTENCIÓ 

Les categories de dades personals que FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. tracta a través de www.farmaciafedefarma.com són:

  • Adreces electròniques.

Les dades anteriorment esmentades han estat obtingudes:

  • Directament de vè. a través del formulari web. 

Li correspon a vè. assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT

A FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es tracten les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de:

  • Enviament de la newsletter de Fedefarma.

IV. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades proporcionades es conservaran mentrestant es mantingui la relació entre les parts respectant, en qualsevol cas, els terminis mínims legals de conservació, sempre que la persona interessada no exerceixi el seu dret a la supressió de les dades. 

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Consentiment de l'interessat.

VI. DESTINATARIS DE LES DADES

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial que uneix a les parts, amb les finalitats indicades al Punt III. 

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no compartirà les dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, a més de la finalitat i identificació del cessionari perquè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.

VII. DRETS DELS TITULARS DE LES DADES 

Qualsevol persona té dret a tenir coneixement de si FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. realitza tractaments de les seves dades, o no. Així mateix tenen dret a:

Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

A rebre les seves dades en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. deixarà de tractar les dades, excepte que per motius legítims imperatius, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, la persona interessada té dret a retirar el seu consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici dels drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, podrà dirigir-se a qualsevol moment a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. mitjançant correu electrònic a l'adreça consult@fedefarma.com o mitjançant correu postal a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., amb domicili social en c/ del Coneixement, 7-13, Business Park Gavà, 08850 de Gavà (Barcelona).

VIII. PROTECCIÓ DE DADES DELS USUARIS DE LA WEB

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó "ENVIAR", l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

Així mateix, li informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. no va a cedir les seves dades a terceres persones.

Per a l'exercici dels seus drets, preguem segueixi el procediment indicat en el punt anterior.

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. Vè. podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.
 

IX. MESURES DE SEGURETAT

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en protecció de dades amb l'objecte d'evitar el robatori, alteració o accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

X. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions es regiran a tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privadesa.